KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

Go down

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

Bài gửi  Admin on Fri Nov 04, 2011 2:42 pm

PHÒNG GD – ĐT QUẢNG ĐIỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 1 QUẢNG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03-KH-KĐCL-THA1
Quảng An, ngày 01 tháng 01 năm 2010

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN, QUẢNG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá:
Để có cơ sở đánh giá đúng tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, trên cơ sở điều kiện thực tế của nhà trường về cơ sở vật chất, kinh tế xã hội của địa phương, công việc thực hiện quản lí giảng dạy, kết quả đạt được cũng như những thiếu sót hạn chế tại đơn vị, việc tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục tại đơn vị nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường, những giải pháp nhằm cải tiến nâng cao chất lượng, qua đây trình cơ quan chức năng xem xét đầu tư theo hướng đạt chẩn Quốc gia. Trên cơ sở bản báo cáo để cơ quan chức năng đánh giá xem xét và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định.
Phạm vi tự đánh giá theo Quy định Về chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học (kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007) của Bộ Giáo Dục đào tạo về quy định tiêu chuẩn của đánh giá chất lượng giáo dục trường tiểu học.
2. Hội đồng tự đánh giá
2.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 01/-QĐ/KĐCL-TH ngày 01 tháng 1 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Quảng An, Quảng Điền, TT Huế , Hội đồng gồm có 14 thành viên .
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Bùi Mạnh Hưng Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Nguyễn Khắc Ba Anh P. Hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Phan Quốc Tuấn Thư kí hội đồng Thư ký HĐ
4 Nguyễn Trần Minh Tri TPT Uỷ viên HĐ
5 Lê Thị Thu Hà Kế toán Uỷ viên HĐ
6 Hồ Thị Ngọc Mai NV thư viện Uỷ viên HĐ
7 Phan Thông NV thiết bị Uỷ viên HĐ
8 Ngô Văn Cường TTCM 4,5 Uỷ viên HĐ
9 Lê Công Hiền TTCM 2,3 Uỷ viên HĐ
10 Hoàng Thị Thủy TTCM 1 Uỷ viên HĐ
11 Lê Thị Diễm Trang P.TTCM 4,5 Uỷ viên HĐ
12 Trần Quang Minh P.TTCM 2,3 Uỷ viên HĐ
13 Hoàng Thị Ngọc Lan CB Nữ công - Gviên Uỷ viên HĐ
14 Hoàng Hữu Vinh Giáo viên Uỷ viên HĐ
2.2. Nhóm thư ký
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Phan Quốc Tuấn Thư kí hội đồng Nh trưởng Nh TK, TKN1
2 Nguyễn Trần Minh Tri TPT Thư kí nhóm 1
3 Lê Thị Thu Hà Kế toán Thư kí nhóm 2
4 Hoàng Thị Thủy TTCM 1 Thư kí nhóm 2
5 Ngô Văn Cường TTCM 4,5 Thư kí nhóm 3
6 Lê Thị Diễm Trang P.TTCM 4,5 Thư kí nhóm 3
7 Phan Thông Nhân viên thiết bị Thư kí nhóm 4
8 Hồ Thị Ngọc Mai Nhân viên thư viện Thư kí nhóm 4
9 Hoàng Hữu Vinh G viên Thư kí nhóm 5
10 Nguyễn Văn Lai G viên Thư kí nhóm 5
2.3. Phân công các cá nhân hoặc các nhóm chuyên trách thực hiện
DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH
TT Họ và tên Chức danh Chức vụ Nhóm Nhiệm vụ
01 Bùi Mạnh Hưng Hiệu trưởng Nhóm trưởng Nhóm 1 Tiêu
chuẩn 1,3
02 Phan Quốc Tuấn Thư ký HĐ Nhóm viên
03 Nguyễn Trần Minh Tri TPT Nhóm viên
04 Văn Thị Thủy Giáo viên Nhóm viên
05 Ngô Văn Cường TTCM 4,5 Nhóm trưởng Nhóm 2 Tiêu
chuẩn 2
06 Hoàng Thị Thủy TTCM 1 Nhóm viên
07 Lê Công Hiền TTCM 2,3 Nhóm viên
08 Lê Văn Hiền Giáo viên Nhóm viên
09 Hoàng Thị Ngọc Lan Giáo viên Nhóm viên
10 Nguyễn Khắc Ba Anh P.Hiệu trưởng Nhóm trưởng Nhóm 3 Tiêu
chuẩn 4
11 Trần Quang Minh P.TTCM 2,3 Nhóm viên
12 Lê Thị Diễm Trang P.TTCM 4,5 Nhóm viên
13 Trương Hữu Thành Giáo viên Nhóm viên
14 Ngô Thị Bạch Ngọc Giáo viên Nhóm viên
15 Lê Thị Thu Hà Kế toán Nhóm trưởng Nhóm 4 Tiêu
chuẩn 5
16 Hồ Thị Ngọc Mai Thư viện Nhóm viên
17 Phan Thông Thiết bị Nhóm viên
18 Đoàn Thị Ngọc Lan Giáo viên Nhóm viên
19 Đặng Thị Thương Giáo viên Nhóm viên
20 Hoàng Hữu Vinh Tr. BTT Nhóm trưởng Nhóm 5 Tiêu
chuẩn 6,7
21 Nguyễn Văn Lai P.TTCM Nhóm viên
22 Trần Viết Quang Giáo viên Nhóm viên
23 Phan Thị Ngọc Ánh Giáo viên Nhóm viên
24 Hoàng Thị Xuân Mai Giáo viên Nhóm viên


3. Công cụ đánh giá
Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trường Tiểu học theo quyết định số 04/2008/QĐ BGD-ĐT ngày 04 tháng 02 năm 2008.
4. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí
Nội dung thông tin cần minh chứng Nơi thu thập
* Tiêu chuẩn 1: Chiến lược phát triển của trường Tiểu học
- Kế hoạch hàng năm và kế hoạch phát triển giáo dục đến năm 2015 Hồ sơ lưu của Hiệu Trưởng
* Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý nhà trường
- Căn cứ Quyết định thành lập: Hội đồng thi đua, Hội đồng trường, các ban, tổ chuyên môn hàng năm.
- Kế hoạch hoạt động và kết quả đạt được hàng năm.
- Biên bản Hội đồng hàng năm và hoạt động của nhà trường, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua.
- Hồ sơ hoạt động Công đoàn Hồ sơ lưu của Hiệu Trưởng

Hồ sơ lưu của Hiệu Trưởng
Hồ sơ lưu của Hiệu Trưởng

Ban chấp hành công đoàn
* Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Hồ sơ cán bộ công chức tại đơn vị
- Hồ sơ hoạt động của Liên đội hàng năm Hồ sơ lưu của Hiệu Trưởng
Tổng phụ trách
* Tiêu chuẩn 4: Thực hiện chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
- Hồ sơ Hội nghị cán bộ công chức hàng năm
- Hồ sơ theo dõi hoạt động chuyên môn hàng năm.
- Hồ sơ thi giáo viên dạy giỏi hàng năm.
- Hồ sơ hoạt động phong trào Liên đội hàng năm. Hồ sơ lưu của Hiệu Trưởng
Phó Hiệu Trưởng
Phó Hiệu Trưởng.
Tổng phụ trách
* Tiêu chuẩn 5: Tài chính và cơ sở vật chất.
- Hồ sơ quản lý tài chính tài sản của nhà trường
- Hồ sơ quản lý hoạt động của thiết bị, thư viện trường học. Kế toán nhà trường
Kế toán, cán bộ phụ trách Thiết bị-Thư viện
* Tiêu chuẩn 6: Quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội
- Hồ sơ hoạt động của Hội phụ huynh.
- Hồ sơ đại hội phụ huynh hàng năm. Ban chấp hành hội phụ huynh
Hiệu Trưởng + Hội phụ huynh
* Tiêu chuẩn 7: Kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.
- Kết quả rèn luyện, học tập của học sinh qua các năm
- Sổ điểm cái hàng năm.
- Hồ sơ sơ, tổng kết hàng năm
- Báo cáo E MIS hàng năm Phó Hiệu Trưởng
Phó Hiệu Trưởng
Hồ sơ lưu của Hiệu Trưởng
Hồ sơ lưu của Hiệu Trưởng
6. Thời gian biểu:
Sau khi tiếp thu công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại SGD-ĐT và PGD-ĐT. Nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch thời gian biểu thể như sau:
Thời gian Các hoạt động Người thực hiện
Từ 10-15/12/2010 - Hiệu Trưởng và P Hiệu trưởng nghiên cứu tiến trình kiểm định chất lượng giáo dục. HiệuTrưởng+Phó Hiệu Trưởng
Từ 15-20/12/2010


Từ 20-30/12/2010 -Hiệu Trưởng ra Quyết định thành lập hội đồng TĐG, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.
- Dự kiến các thông tư minh chứng cần thu thập Hiệu Trưởng


CTHĐ + Phó CTHĐ kiểm định chất lượng giáo dục.
Từ 01-10/01/2011

Từ 10-15/01/2011 -Phổ biến nội dung kiểm định chất lượng giáo dục , triển khai đến hội đồng.
- Tổ chức hướng dẫn, hội thảo về nghiệp vụ cho các thành viên trong hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của trường, phân công trách nhiệm đến các nhóm đảm nhiệm các tiêu chuẩn.

Hiệu Trưởng
Từ 15-25/01/2011 - Hoàn thành cơ sở dữ liệu trường TH CTHĐ+Phó CTHĐ+ Văn phòng
Từ 30/01-30/04/2011 - Các nhóm được phân công thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn đã được phân công.
- Viết phần mở đầu báo cáo KĐCL Các nhóm


Thư ký
Từ 01/05-20/05/2011 - Tổng hợp các phiếu đánh giá từng tiêu chí của các tiêu chuẩn của các nhóm để trở thành dự thảo báo cáo kiểm định chất lượng. CTHĐ+Phó CTHĐ+Thư ký
Từ 20-25/05/2011 - Bổ sung, điều chỉnh các vấn đề nảy sinh trong dự thảo báo cáo . Hội đồng kiểm định
Từ 25- 30/05/2011 - Thông qua hội đồng báo cáo : Hội đồng thảo luận góp ý bổ sung. Hội đòng sư phạm nhà trường
Từ 01-15/06/2011 - Xử lý điều chỉnh sau khi tham gia của hội đồng. CTHĐ+Phó CTHĐ+Thư ký
Từ 15-30/06/2011 - Hoàn thành báo cáo nộp báo cáo lên cấp trên. CTHĐ+Phó CTHĐ+Thư ký
HIỆU TRƯỞNGBùi Mạnh Hưngavatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/11/2011

Xem lý lịch thành viên http://thqa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết