DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN (P2)

Go down

DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN (P2)

Bài gửi  Admin on Fri Nov 04, 2011 2:33 pm

Tiếp theo P2 (tr20-tr30)
thông qua việc cung cấp các tài liệu văn bản chuyên ngành mới nhất và trực tiếp góp ý nội dung chương trình hoạt động hằng tuần, hằng tháng của từng cá nhân trong tổ.
1.5.5. Tự đánh giá tiêu chí 5: Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

1.6. Tiêu chí 6: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản lí các hoạt động giáo dục và quản lí học sinh.
a. Có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lí rõ ràng, có văn bản phân công cụ thể cho từng giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ quản lí hoạt động giáo dục và quản lí học sinh.
b. Hiệu trưởng thường xuyên theo dõi hiệu quả các hoạt động giáo dục, quản lí học sinh của từng giáo viên, nhân viên.
c. Mỗi học kì, Hiệu trưởng tổ chức rà soát các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lí hoạt động giáo dục của trường.
1. Mô tả hiện trạng
- Trên cơ sở kế hoạch của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐTcùng văn bản của các tổ chức xã hội có liên quan, Hiệu trưởng đã thống nhất xây dựng kế hoạch của cán bộ quản lí. Các thành viên trong nhà trường đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp vào bản kế hoạch [H1.1.06.01].
- Kế hoạch được trình bày một cách khoa học, đã thể hiện rõ được những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị trong từng năm học. Những nhiệm vụ lớn được lên kế hoạch cụ thể với người chịu trách nhiệm, chỉ tiêu và những biện pháp thực hiện [H1.1.06.02].
- Thực hiện kế hoạch năm học, nhà trường đã có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện giáo dục và quản lí học sinh. Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong trường đã được dân chủ bàn bạc, thảo luận ngay từ những ngày đầu tiên của năm học [H1.1.06.03].
- Xác định được vị trí của nhà trường là một trong những đơn vị chuẩn quốc gia của huyện Quảng Điền, các hệ thống văn bản rất cụ thể trong việc theo dõi hiệu quả các hoạt động giáo dục và quản lí học sinh của từng cán bộ giáo viên và nhân viên. Nhà trường đã phân công theo dõi học sinh một cách toàn diện trong đó có các hoạt động chính: giáo dục rèn luyện đạo đức, giáo dục các bộ môn văn hoá và bảo vệ sức khoẻ. Giữ vững nề nếp kỉ cương đã được nhà trường đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động giáo viên và học sinh tự giác tham gia, Hiệu trưởng đã phân công các bộ phận chuyên môn theo dõi hướng dẫn và đánh giá xếp loại một cách chặt chẽ, dân chủ [H1.1.06.04]; [H1.1.06.05];[H1.1.06.06 ].
Đội Sao đỏ do Liên đội và giáo viên tổng phụ trách điều hành, kiểm tra đôn đốc trang phục, vệ sinh trong và ngoài lớp, vệ sinh cá nhân, xếp hàng ra vào lớp, múa hát tập thể và công tác quản lí (15 phút đầu giờ). Sau mỗi buổi học, đội Sao đỏ sẽ nộp sổ theo dõi về phòng truyền thống Đội. Giáo viên trực tuần được tiến hành luân phiên sẽ trực tiếp theo dõi đánh giá nề nếp vệ sinh, hoạt động ngoài giờ và ý thức tổ chức kĩ luật của các lớp. Tổ văn phòng theo dõi toàn bộ hoạt động chung của cán bộ giáo viên học sinh. Cán bộ y tế học đường phát huy chức năng nhiệm vụ tốt về chăm sóc sức khỏe cho học sinh[H1.1.06.07]; [H1.1.06.08].
Tất cả các nhóm trên báo cáo định kì về cán bộ quản lí dưới hình thức trực tiếp và hệ thống sổ Nhật kí theo dõi với những số liệu cụ thể chi tiết. Nhà trường tổ chức hoạt động giao ban vào sáng thứ 2 hằng tuần một cách thường xuyên, nghiêm túc [H1.1.06.09].
- Kiểm tra giám sát là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của người cán bộ quản lí. Trong những năm qua cán bộ quản lí nhà trường đã thực hiện tốt công tác này. Sau mỗi tháng, mỗi học kì Hiệu trưởng cùng với Phó Hiệu trưởng đã tổ chức rà soát đánh giá kết quả và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lí hoạt động giáo dục của trường. Những tồn tại đều được phân tích rõ nguyên nhân khách quan chủ quan và người chịu trách nhiệm. Từ đó Hiệu trưởng đã chỉ ra những biện pháp khắc phục kịp thời nên các biện pháp điều chỉnh, chỉ đạo rất kịp thời. Công tác kiểm tra thực hiện quản lí hoạt động giáo dục đã được lưu trữ trong hồ sơ nhà trường cũng như các bộ phận theo dõi thi đua: sổ Nhật kí nhà trường, Nhật kí phòng Đội, Sổ sao đỏ, Sổ trực tuần, Kế hoạch tuần của nhà trường… [H1.1.06.10];[H1.1.06.11].
2. Điểm mạnh
- Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tâm huyết với nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình, linh hoạt sáng tạo có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí và lập kế hoạch hoạt động.
- Hoạt động của trường đã đi vào nề nếp từ nhiều năm nay (ba năm liên tục là tập thể Tiên tiến xuất sắc).
- Đội ngũ giáo viên được biên chế đầy đủ. Hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo theo yêu cầu của trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
- Cán bộ quản lí đã học qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục.
- Biện pháp chỉ đạo của Hiệu trưởng mang tính nhất quán, thực thi, kiên quyết, linh hoạt.
- Việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lí hoạt động giáo dục đã trở thành nề nếp của trường từ nhiều năm nay.
3. Điểm yếu
- Điều kiện kinh tế của một bộ phận cha mẹ học sinh ở địa phương trường đóng còn gặp nhiều khó khăn. Tỉ lệ cha mẹ học sinh làm nông nghèo nhiều, điều đó ảnh hưởng nhiều cho việc hoàn thành kế hoạch của trường.
- Trong quá trình theo dõi quản lí giáo dục học sinh, nhà trường cũng còn một số tồn tại: việc phối hợp rèn luyện đạo đức và nâng cao chất lượng văn hoá ở một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hiệu quả còn chưa đạt theo yêu cầu đề ra. Nguyên nhân một phần do năng lực quản lí con em của gia đình còn yếu, một phần cũng do gia đình thiếu sự quan tâm và tạo điều kiện đầu tư để giúp học sinh tiến bộ.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Thông qua các chuyên đề hội thảo và sinh hoạt ở tổ từng bước cung cấp cho cán bộ giáo viên những kiến thức kĩ năng tham gia các hoạt động giáo dục tại trường.
- Sắp xếp thời gian công việc hợp lí hơn nữa giúp cán bộ giáo viên nhân viên có hoàn cảnh khó khăn có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.
- Làm tốt công tác tuyên truyền vận động Cha mẹ học sinh tham gia xây dựng môi trường học tập thân thiện cho học sinh. Phối hợp chặt chẽ nhà trường với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội, chính quyền nhân dân địa phương trong việc giáo dục học sinh.
- Quan tâm tới đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt thông qua các hình thức sinh hoạt tập thể hấp dẫn và tạo điều kiện cho giáo viên tiếp xúc giáo dục học sinh. Biện pháp chỉ đạo sẽ tập trung vào các giải pháp phát huy tính độc lập chủ động sáng tạo của giáo viên và đội ngũ cốt cán trong học sinh.
- Phát huy vai trò của cán bộ tổ chuyên môn trong việc theo dõi hiệu quả các hoạt động giáo dục của từng thành viên. Hiệu trưởng tiếp nhận thông tin kịp thời hằng ngày hoặc định kì vào thứ 2 đầu tuần. Kết quả theo dõi sẽ được lưu trong hồ sơ của cán bộ quản lí.
- Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra giám sát, tăng cường kiểm tra đột xuất các lớp và cá nhân cán bộ giáo viên vào những thời điểm dễ bị mất nề nếp: trước và sau các ngày lễ, tết.
- Duy trì công tác kiểm tra đánh giá đều đặn vào tất cả các thời điểm trong năm học. Quy trình đánh giá xếp loại công chức được tiến hành từng bước và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của Bộ Nội vụ.
5. Tự đánh giá tiêu chí 6 : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

1.7. Tiêu chí 7: Trường thực hiện đầy đủ các chế độ thông tin và báo cáo.
a. Có sổ theo dõi, lưu trữ văn bản của các cấp uỷ đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể liên quan đến các hoạt động của trường.
b. Có chế độ báo cáo định kì, báo cáo đột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
c. Mỗi học kì, rà soát các biện pháp thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
1. Mô tả hiện trạng
- Qua nhiều năm phấn đấu xây dựng trường Chuẩn Quốc gia mức độ I, bộ hồ sơ công văn lưu trữ của nhà trường đã được lưu giữ cẩn thận, sắp xếp theo thứ tự ngày tháng đi đến và lưu trữ tại tủ Văn phòng. Hồ sơ mỗi tổ chức đoàn thể Đảng – Công đoàn - Đoàn Thanh niên - Đội Thiếu niên cũng như các tổ chuyên môn đều được cất giữ chu đáo, tiện lợi cho việc cập nhật thông tin giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được dễ dàng. Ngoài ra công văn còn được phô tô lưu trữ riêng theo chuyên đề tại phòng Hiệu trưởng: chuyên đề Thực hiện cuộc vận động Hai không, chuyên đề Xây dựng Trường học thân thiện – Học sinh tích cực, chuyên đề Kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông, chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Cách thức sắp xếp hệ thống tài liệu đã thực sự có hiệu quả ở trường trong những năm qua [H1.1.07.01]; [H1.1.07.02]; [H1.1.07.03]; H1.1.07.04]; [H1.1.07.05].
- Hằng năm nhà trường đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và báo cáo đột xuất về các hoạt động giáo dục với UBND xã, phòng GD&ĐT. Các báo cáo đều được gửi đúng thời gian quy định và phản ánh trung thực hoạt động của nhà trường ở mỗi thời kì. Nhiều ý kiến tham gia góp ý kiến nghị mang tính xây dựng đã được các cấp quản lí trân trọng và đánh giá cao hệ thống biên bản báo cáo (công văn đi) đã được lưu trữ đầy đủ trong hồ sơ nhà trường [H1.1.07.06].
- Rà soát về các biện pháp thực hiện chế độ thông tin báo cáo đã được cán bộ quản lí tiến hành thường xuyên sau mỗi giai đoạn và mỗi học kì. Những tồn tại yếu kém trong công tác phối hợp trao đổi thông tin và kĩ năng nghiệp vụ soạn thảo trình bày báo cáo… đều được điều chỉnh khắc phục kịp thời [H1.1.07.07]
- Hệ thống biên bản kiểm tra đánh giá chế độ thông tin báo cáo đã được lưu trữ đầy đủ hằng năm [H1.1.07.08].
1.7.2. Điểm mạnh
- Công văn được nhà trường lưu trữ từ năm 2005 tới nay.
- Chế độ báo cáo định kì và báo cáo đột xuất được thực hiện nghiêm túc.
- Chế độ kiểm tra thông tin báo cáo đã trở thành nề nếp ở đơn vị.
- Tổ văn phòng được biên chế đầy đủ theo quy định.
1.7.3. Điểm yếu
- Một số công văn có lưu trữ trong nhiều năm nhưng không đầy đủ.
- Một số báo cáo chưa cập nhật kịp thời, còn làm theo mẫu cũ.
1.7.4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Tiếp tục cải tiến hình thức nội dung quản lí hồ sơ công văn lưu trữ; bổ sung hệ thống tủ và hộp đựng tài liệu; cập nhật thông tin văn bản chỉ đạo trên mạng internet để đưa vào hồ sơ lưu trữ, kịp thời triển khai tới các tổ chức và cá nhân trong đơn vị.
- Xây dựng nề nếp phô tô hoặc in lưu trữ công văn trước khi nộp cấp trên cho các tổ chức đoàn thể.
- Củng cố hệ thống mẫu báo cáo cho thật hợp lí phù hợp với đơn vị, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm việc nhanh gọn hiệu quả. Đổi mới phương thức chuyển báo cáo thông qua mạng internet. Tiếp tục tập huấn về nghiệp vụ soạn thảo trình bày báo cáo cho cán bộ các tổ chức đoàn thể và thành viên tổ văn phòng.
- Kiểm tra chặt chẽ việc soạn thảo các công văn gửi đi: bám sát theo mẫu, thể thức trình bày, nội dung…
- Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát các biện pháp thực hiện chế độ thông tin báo cáo. Phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch tổ trưởng tổ văn phòng.
- Cập nhật hệ thống những văn bản mới nhất của giáo dục và các ngành có liên quan để phục vụ cho hoạt động thông tin báo cáo cũng như chỉ đạo điều hành các hoạt động giáo dục trong nhà trường.
1.7.5 Tự đánh giá tiêu chí : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

1.8. Tiêu chí 8: Trường triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên, nhân viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lí giáo dục và trình độ lí luận chính trị.
a. Có kế hoạch rõ ràng về bồi dưỡng giáo viên để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ quản lí giáo dục.
b. Giáo viên và nhân viên tham gia đầy đủ, Hiệu quả các đợt bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lí giáo dục và học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị theo quy định của các cấp uỷ Đảng.
c. Mỗi học kì, rà soát các biện pháp thực hiện bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, quản lí giáo dục và trình độ lí luận chính trị đối với giáo viên và nhân viên.
1. Mô tả hiện trạng
- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, quản lí giáo dục và trình độ lí luận chính trị là hoạt động được quan tâm hằng đầu ở trường trong nhiều năm qua. Bên cạnh việc đầu tư mua sắm sách báo tài liệu tham khảo, nhà trường đã có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên một cách rất cụ thể, chia làm nhiều đợt trong suốt năm học. Điều đó được thể hiện rõ trong kế hoạch năm học, kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và kế hoạch của các tổ khối [H1.1.08.01]; H1.1.08.02].
- Kế hoạch nhà trường đã xây dựng một cách toàn diện nội dung bồi dưỡng giáo viên: về lí luận chính trị, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, về lí luận dạy học, về tâm lí học sinh tiểu học và phương pháp dạy học… Đối tượng tham gia bao gồm tất cả cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường [H1.1.08.03]; [H1.1.08.04].
- Giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn của Phòng GD&ĐT và Sở GD&ĐT: tập huấn công tác phổ cập giáo dục tiểu học, tập huấn công tác Đội, tập huấn công tác quản lí, tập huấn các bộ môn văn hoá, tập huấn giáo viên giảng dạy học sinh khuyết tật…bên cạnh đó nhà trường còn tổ chức cho giáo viên học tập nâng cao trình độ lí luận Chính trị: học tập nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh…ngoài ra Hiệu trưởng còn mời cựu chiến binh xã về tuyên truyền về lịch sử địa phương vào dịp 22/12 hàng năm cho HS khối 4,5, phương pháp phụ đạo học sinh yếu – Bồi dưỡng học sinh giỏi, sử dụng các phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục đạo đức học sinh, mở chuyên đề bàn các biện pháp giáo dục kĩ luật tích cực, tăng cường sự tham gia của trẻ đến hội cha mẹ học sinh để cùng tuyên truyền biện pháp giáo dục…nội dung tập huấn được lưu trữ đầy đủ trong biên bản tổ chuyên môn và các hồ sơ cá nhân. [H1.1.08.05];[H1.1.08.06]
- Để nâng cao tỉ lệ giáo viên trên chuẩn, nhà trường đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham dự các lớp đại học tại chức và đại học từ xa. Tính đến tháng 9/2010, trường đã có 22/22 cán bộ giáo viên trình độ đại học và cao đẳng chiếm tỉ lệ 100% [H1.1.08.07].
- Mỗi năm học, nhà trường đã rà soát lại các biện pháp thực hiện của công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, quản lí giáo dục và trình độ lí luận chính trị đối với cán bộ giáo viên nhà trường. Bên cạnh đó trên cơ sở phân tích kết quả của các đợt tập huấn, nhà trường đã tổ chức thảo luận để tìm ra những nội dung học tập thiết thực nhất, trọng tâm nhất. Thực tế này đã được phản ánh rõ trong biên bản họp tổ chuyên môn và biên bản hội nghị chuyên môn toàn trường [H1.1.08.08].
2. Điểm mạnh:
- Nhà trường đã tổ chức có chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn. Qua hội thảo, những sai sót tồn tại sẽ được kiểm tra và bổ sung kịp thời.
- Công tác dự giờ thăm lớp được giao cho từng tổ chuyên môn và được tiến hành thường xuyên.
- Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT đã thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên hằng năm một cách rất cụ thể. Trên cơ sở đó, trường đã xây dựng triển khai được nội dung chương trình nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ và giáo viên khá toàn diện.
- Hằng năm, cán bộ giáo viên được tham gia nhiều lớp tập huấn, các buổi hội thảo chuyên đề do Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT tổ chức: giáo dục trẻ khuyết tật học hoà nhập, đổi mới phương pháp giảng dạy, góp ý điều chỉnh nội dung SGK, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực…
- Tỉ lệ giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm cao.
- Đội ngũ giáo viên đa số hăng hái tham gia hoạt động giáo dục và tự học tập để không ngừng nâng cao tay nghề.
3. Điểm yếu
- Giáo viên không có thời gian thâm nhập sâu:Qua hệ thống sách tham khảo, tài liệu bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy.
- Trong thực tế của trường công tác dạy học giáo viên trên lớp hai buổi một ngày, giáo viên còn tham gia nhiều các hoạt động giáo dục nên việc nghiên cứu bồi dưỡng hạn chế.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham dự thêm các lớp tập huấn bồi dưỡng do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức. Hợp đồng giáo viên có trình độ tin học giảng dạy tin học, hướng dẫn trực tiếp giáo viên kĩ năng soạn thảo văn bản, xây dựng giáo án điện tử, flash…
- Đổi mới nội dung, hình thức tập huấn tại trường hiệu quả, xây dựng kế hoạch cụ thể cho giáo viên chuẩn bị trước khi tiến hành.
- Chỉ đạo tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên theo kế hoạch
- Làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên, giúp mọi người hiểu rõ được mục đích ý nghĩa của nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để từ đó tự giác phấn đấu, rèn luyện. Quản lí chặt chẽ hoạt động của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đội TNTPHCM, Tổ Nữ công…đưa hiệu quả của học tập chuyên môn là một trong những tiêu chí thi đua chính của tổ.
- Ban giám hiệu và tổ trưởng chuyên môn làm tốt công tác dự giờ thăm lớp thường xuyên trong suốt năm học để phát hiện được những tồn tại trong hoạt động giảng dạy của giáo viên từ đó xây dựng nội dung tập huấn cho phù hợp. Cán bộ quản lí trực tiếp giám sát hoạt động dự giờ và sinh hoạt tổ chuyên môn của giáo viên theo lịch. Tiếp tục cải tiến nội dung và hình thức tập huấn cho đa dạng phong phú hấp dẫn mà hiệu quả.
5. Tự đánh giá Tiêu chí 8 : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

* KẾT LUẬN VỀ TIÊU CHUẨN 1:
- Cơ cấu, tổ chức bộ máy nhà trường đầy đủ theo đúng quy định và hoạt động đạt hiệu quả tốt.
- Các Hội đồng giáo dục, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các tổ chức chính trị trong nhà trường đều hoạt động tích cực theo đúng sự điều hành của tổ chức Đảng và khuôn khổ của pháp luật.
- Tỉ lệ giáo viên trên chuẩn cao và đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.
- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ được đơn vị tiến hành thường xuyên và đạt hiệu quả tốt.
- Năng lực của một số ít thành viên trong các hội đồng còn chưa đáp ứng được với yêu cầu.
- Ý thức tự phê bình và phê bình trong một bộ phận đoàn viên các tổ chức còn yếu.
* TỈ LỆ TIÊU CHÍ ĐẠT YÊU CẦU: 7/8 = 87%
2. Tiêu chuẩn 2. CÁN BỘ QUẢN LÍ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN
Đội ngũ cán bộ quản lí Trường Tiểu học được biên chế đầy đủ. Hiệu trưởng có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí; năng lực lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục tốt. Giáo viên, nhân viên được biên chế đủ theo yêu cầu của Trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Khối đoàn kết nội bộ và với Đảng bộ, Chính quyền nhân dân địa phương được duy trì và phát huy có hiệu quả tốt từ nhiều năm nay.
2.1. Tiêu chí 1: Cán bộ quản lí trong trường có đủ năng lực để triển khai các hoạt động giáo dục.
a. Đủ sức khoẻ, được tập thể nhà trường tín nhiệm về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn; đạt trình độ trung cấp sư phạm trở lên hoặc trình độ cao đẳng trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định.
b. Hiệu trưởng có ít nhất 3 năm dạy học, Phó Hiệu trưởng ít nhất 2 năm dạy học (không kể thời gian tập sự) ở cấp Tiểu học hoặc cấp học cao hơn, được bổ nhiệm không quá 2 nhiệm kì liên tục tại một trường.
c. Được bồi dưỡng về quản lí giáo dục và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 17, Điều 18 của Điều lệ trường Tiểu học.
1. Mô tả hiện trạng:
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng có trình độ chuẩn(1THSP,1 ĐHSP). Số năm công tác trong ngành giáo dục của Hiệu trưởng là: 35; của Phó Hiệu trưởng là: 14 năm. Thời gian làm công tác quản lí của đ/c Hiệu trưởng là 11 năm, và được bổ nhiệm lại, vào năm 2009. Thời gian của Phó Hiệu trưởng tại trường là 7 năm [H1.01.01.01].
- Hiệu trưởng liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua từ năm 2000 tới nay, Đã nhiều năm liền có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A. [H2.2.01.01];[H2.2.01.02].
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đều đã học qua lớp bồi dưỡng về quản lí giáo dục của Trường CĐSP Huế. [H2.2.01.03]
- Trong những năm qua nhà trường đã tổ chức điều hành đơn vị đạt được nhiều thành tích trong nhiều lĩnh vực. Từ năm học 2004 – 2005, trường 3 năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Tỉnh. Trong năm năm qua, trường nhận được nhiều Giấy khen của các cấp huyện và phòng giáo dục. [H2.2.01.04]; [H2.2.01.05].
2. Điểm mạnh
- Cán bộ quản lí có trình độ lí luận và trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.
- Hiệu trưởng đã công tác được nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí giáo dục.
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đều đã được học lớp bồi dưỡng quản lí giáo dục, trung cấp chính trị.
- Số năm trên cương vị quản lí của Hiệu trưởng: 11 năm, PHT: 7
3. Điểm yếu
- Trình độ anh văn, tin học ứng dụng trong hoạt động quản lí còn hạn chế so với yêu cầu đặt ra ngày càng cao.
- Chỉ đạo triển khai kênh thông tin trên mạng của Phòng còn ít.
- Kế hoạch tháng, tuần được triển khai nhưng công tác kiểm tra thiếu thường xuyên.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Làm tốt công tác tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ Anh văn, Tin học cho đội ngũ cán bộ quản lí. Chủ động tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các đơn vị, sưu tầm tài liệu trên mạng internet, tham gia các diễn đàn về quản lí giáo dục trên trang website của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT.
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kì công tác.
- Tiếp tục tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng ứng xử bằng nhiều nguồn khác nhau: tài liệu chuyên ngành, tư liệu trên mạng internet và thông qua các hoạt động giao lưu học tập kinh nghiệm.
- Cải tiến công tác quản lí chỉ đạo một cách linh hoạt phù hợp với tình hình đơn vị trong thời kì mới.
5. Tự đánh giá tiêu chí 1 : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

2.2. Tiêu chí 2: Giáo viên trong trường.
a. Đủ số lượng và được phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo; tất cả giáo viên đạt trình độ trung cấp sư phạm trở lên, trong đó có ít nhất 50% giáo viên đạt trình độ cao đẳng trở lên.
b. Hằng năm, tất cả giáo viên tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của cơ quan quản lí có thẩm quyền; mỗi giáo viên có ít nhất 6 tiết dạy khi tham gia hội giảng trong trường và 18 tiết học dự giờ đồng nghiệp trong hoặc ngoài trường; có giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện/ quận/ thị xã/ thành phố trở lên và có sáng kiến kinh nghiệm liên quan đến các hoạt động giáo dục, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
c. Được đảm bảo các quyền theo quy định tại Điều 32 của Điều lệ trường Tiểu học.
2.2.1. Mô tả hiện trạng
- Đội ngũ giáo viên nhà trường được biên chế theo đúng quy định của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
- Tổng số giáo viên: 20 người (nam: 5 GV, nữ: 15 GV)
- Trình độ chuyên môn 100 % đạt chuẩn, trên chuẩn.[H2.2.02.01]; [H2.2.02.02].
- Hiện nay nhà trường có 14 lớp với 385 học sinh. Giáo viên trực tiếp đứng lớp là 20 GV bao gồm đủ theo quy định của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I: Mĩ thuật, Âm nhạc, Tin học, Ngoại Ngữ, Thể dục. Tỉ lệ giáo viên/lớp đạt: 20/14 = 1,42 giáo viên/lớp và giáo viên(Tin học hợp đồng) [H2.2.02.03]-( Bảng phân công đội ngũ).
- Trong những năm qua hoạt động chuyên môn của giáo viên nhà trường diễn ra rất sôi nổi, liên tục và đạt hiệu quả tốt. Nhà trường đã tạo điều kiện cho giáo viên tham gia 100% hội nghị chuyên đề do Phòng GD&ĐT tổ chức [H2.02.02.04].
- Hằng năm hội giảng cấp trường đều được tổ chức nhiều đợt 20-11,3/2, 8/3 và 26-3 giáo viên các tổ được tham gia với 2 tiết dạy. Dưới sự điều hành của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tổ trưởng chuyên môn giáo viên đựơc dự tập trung sau đó tiến hành hội thảo rút kinh nghiệm. Kết quả hội giảng hằng năm: 100% tiết dạy xếp loại tốt, khá trong đó có nhiều tiết dạy xuất sắc, có ứng dụng công nghệ thông tin. [H2.2.02.05];[H2.2.02.06].
- Song song với hoạt động giảng dạy, giáo viên còn tích cực đi đầu trong phong trào nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy và làm đồ dùng dạy học. Cán bộ, giáo viên đều tích cực tham gia viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong mỗi năm học [H2.2.02.07].
- Trong những năm qua, chế độ chính sách đối với giáo viên đã được nhà trường đặc biệt coi trọng. Mọi điều kiện giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh của giáo viên đều được đáp ứng một cách tốt nhất trong điều kiện thực tế của đơn vị. Trường đã tham mưu với địa phương kết hợp với hội Cha mẹ học sinh mua sắm tủ lớp, bàn giáo viên, máy tính, máy chiếu…phục vụ cho hoạt động giảng dạy của giáo viên. Sau một thời gian phấn đấu, Đảng bộ, chính quyền địa phương và cán bộ giáo viên nhà trường đã phấn đấu xậy dựng thành công trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I (2006) và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Điều đó đã tạo rất nhiều thuận lợi cho giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện học sinh [H2.2.02.08].
- Để nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, nhà trường đã khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên tham dự các lớp học tập, bồi dưỡng: đại học sư phạm hệ tại chức, từ xa; cao đẳng sư phạm hệ tại chức; các khoá tập huấn tin học, phổ cập giáo dục, các biện pháp giáo dục kĩ luật tích cực…trong quá trình học tập, giáo viên đều được hưởng các chế độ do Bộ Tài chính quy định [H2.2.02.09].
- Bên cạnh đó nhà trường đã kết hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên. Các ngày lễ kỉ niệm truyền thống và đại hội của các tổ chức, các thành viên đều được quan tâm chu đáo về vật chất, tinh thần. Hằng năm nhà trường đều tổ chức cho giáo viên tham quan học tập kinh nghiệm ở các đơn vị trong và ngoài tỉnh: với kinh phí từ quỹ tham quan và hỗ trợ từ tiết kiệm nguồn ngân sách [H2.2.02.10].
- Trong quá trình công tác tại cơ quan cán bộ giáo viên được chăm sóc sức khoẻ thường xuyên. Mọi chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,…được thực hiện nghiêm túc. Giáo viên được làm chủ tập thể, đóng góp ý kiến xây dựng một cách thẳng thắn công khai. Ban thanh tra nhân dân đã hoạt động thành nề nếp và đạt hiệu quả cao. Nhiều ý kiến đóng góp đã giúp cho hoạt động của đơn vị đi đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tế và đạt thành tích xuất sắc trong những năm qua [H2.2.02.11] ; [H2.2.02.12].
2. Điểm mạnh
- Đội ngũ giáo viên bố trí đủ theo Thông tư 35 và theo định biên dạy 2 buổi/ ngày, có đủ giáo viên các môn đặc thù,… Đại bộ phận có trình độ chuyên môn trên chuẩn.
- Phần lớn giáo viên nhà trường có trình độ chuyên môn khá vững vàng với đội ngũ cốt cán có nhiều kinh nghiệm, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp.
- Hoạt động chuyên môn của giáo viên đã trở thành nề nếp ổn định.
- Ý thức học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên tự giác và chất lượng rõ nét.
- Giáo viên có tinh thần đoàn kết cao, đặc biệt là qua tham gia các hoạt động
(còn tiếp)
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/11/2011

Xem lý lịch thành viên http://thqa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết