DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN (P2)

Go down

DỰ THẢO BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG AN (P2)

Bài gửi  Admin on Fri Nov 04, 2011 2:35 pm

Tiếp theo P2 (tr30-tr40)
giáo dục đội ngũ càng gắn kết đùm bọc cảm thông chia sẻ để giúp đỡ cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Nhà trường đã thường xuyên quan tâm tới việc thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên.
- Cán bộ quản lí và giáo viên thường xuyên được cập nhật thông tin trên mạng internet.
- Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Công đoàn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo nhà trường trong việc đánh giá hiệu quả thi đua của giáo viên.
2.2.3. Điểm yếu
- Các hoạt động giáo dục diễn ra trong năm nhiều nên hoạt động chuyên môn còn bất cập.
- Ngân sách phục vụ cho hoạt động chuyên môn và hoạt động giáo dục cũng như hỗ trợ cho tổ chức công đoàn theo yêu cầu đòi hỏi nhiều nhưng thực tế nguồn lực hạn hẹp, còn rất khó khăn.

4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Phát động phong trào thi đua thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo viên và tiến hành hội thảo kết hợp dạy thử nghiệm. Tổ chức có hiệu quả các buổi tự học trên mạng internet của giáo viên vào chiều thứ năm và thứ bảy hằng tuần. Tổ chức dự giờ thăm lớp một cách thường xuyên với thành phần nòng cốt là đội ngũ cán bộ tổ chuyên môn.
- Quan tâm đầu tư ngân sách hoạt động cho hoạt động chuyên môn. Ưu tiên cho những hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ: sắp xếp thời gian hợp lý cho hoạt động chuyên môn, củng cố nâng cấp mạng internet. Mua bổ sung máy chiếu, máy tính xách tay, máy vi tính… Cải tiến nội dung hình thức hoạt động chuyên môn để đạt hiệu quả cao.
- Tổ chức hội giảng, tăng cường dự giờ để đảm bảo các kế hoạch đề ra.
- Cập nhật hệ thống văn bản về chế độ chính sách của cán bộ giáo viên để triển khai thực hiện kịp thời. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của đơn vị cũng như của các tổ chức đoàn thể.
5. Tự đánh giá tiêu chí 2: Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

2.3 Tiêu chí 3: Nhân viên trong trường
a. Có đủ số lượng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng theo quy định tại điều 16 của Điều lệ trường Tiểu học.
b. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu các công việc được phân công.
c. Được đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách hiện hành.
2.3.1. Mô tả hiện trạng
- Nhà trường được biên chế đội ngũ nhân viên theo đúng quy định của trường chuẩn Quốc gia mức độ I từ 2006. Tổ văn phòng được thành lập theo đúng Điều lệ. Các thành viên đều đạt chuẩn theo đúng chuyên ngành. Bên cạnh những công việc theo chức danh nhiệm vụ, nhân viên tổ Văn phòng đã kiêm nhiệm thêm các công việc khác theo đúng Khoản 7 Mục I của Thông tư số 35/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV. [H2.2.03.01 ; H2.2.03.02].
- Hằng năm đội ngũ nhân viên tổ Văn phòng đã được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên ngành: công tác tài chính, công tác thư viện, y tế trường học, công tác Văn thư lưu trữ…Trong các buổi sinh hoạt tổ, các nhân viên đều được dành thời gian tìm kiếm thông tin trên mạng internet để giúp cho hoạt động chuyên môn được phân công [ H2.2.03.03] ;[H2.2.03.04].
- Kết quả đánh giá cán bộ công chức cuối năm: 3 nhân viên tổ văn phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ [H2.2.03.05].
- Chế độ chính sách đối với nhân viên được thực hiện nghiêm túc đảm bảo điều kiện thực hiện công việc có hiệu quả.
2. Điểm mạnh
- Đội ngũ nhân viên đủ theo Thông tư 35, các thành viên, có ý thức tự học tự bồi dưỡng tốt.
- Nhiệt tình, có năng lực, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của Ngành.
- Chế độ chính sách đối với nhân viên được thực hiện đúng quy định theo các văn bản chỉ đạo hiện hành.
3. Điểm yếu
- Công tác văn thư kiêm nhiệm nên việc lưu trữ hồ sơ còn hạn chế.
- Chưa linh hoạt và năng động trong việc thực hiện các nhiệm vụ.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, tăng cường công tác tham quan học tập các mô hình tốt
- Sắp xếp lại nhiệm vụ của mỗi thành viên tổ văn phòng cho hợp lí và hiệu quả.
- Cải tiến hình thức giao việc, lấy hiệu quả làm gốc.
2.3.5. Tự đánh giá tiêu chí 3 : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

2.4. Tiêu chí 4: Trong 5 năm gần đây, tập thể nhà trường xây dựng được khối đoàn kết nội bộ và với địa phương.
a. Không có cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên bị xử lí kĩ luật về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức.
b. Nội bộ nhà trường đoàn kết, không có đơn thư tố cáo vượt cấp.
c. Đảm bảo đoàn kết giữa nhà trường với nhân dân và chính quyền địa phương.
1. Mô tả hiện trạng:
- Cán bộ giáo viên và nhân viên của trường có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, thương yêu giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Những trường hợp giáo viên vi phạm những khuyết điểm nhỏ đã được bộ phận theo dõi thi đua nhà trường cập nhật thường xuyên qua hệ thống sổ sách: sổ trực tuần, sổ nhật ký tổ văn phòng, sổ theo dõi nề nếp của Hiệu trưởng để nhắc nhở góp ý kịp thời [H2.2.04.01];[H2.2.04.02].
- Hình thức xử lí những vi phạm được tiến hành trình tự từ tổ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tới nhà trường. Cách làm trên qua thực tế rất hiệu quả và giữ gìn được kỉ cương nề nếp của nhà trường trong những năm qua [H2.2.04.03].
- Nhà trường đã xây dựng được một tập thể cán bộ giáo viên đoàn kết nhất trí cao. Những vấn đề mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ đều được giải quyết kịp thời và triệt để thông qua các tổ chức đoàn thể. Những kiến nghị về công tác quản lí điều hành và chuyên môn đều được quan tâm giải quyết. Trong những năm qua không có đơn thư tố cáo vượt cấp của cán bộ giáo viên nhà trường [H2.2.04.04].
- Công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường được tiến hành có hiệu quả trong nhiều năm qua. Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền nhân dân địa phương. Mọi chủ trương, chính sách lớn đều được chi bộ thảo luận dân chủ và báo cáo trực tiếp tới Thường vụ Đảng uỷ để xin ý kiến chỉ đạo. Những ý kiến đóng góp của Cha mẹ học sinh, của các tổ chức đoàn thể, của lãnh đạo địa phương đều được quan tâm đặc biệt và giải quyết kịp thời [H2.2.04.05]; [H2.2.04.06];[H2.2.04.07].
- Trong quá trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia, công tác tuyên truyền chủ trương xã hội hoá giáo dục được thực hiện tốt. Hội cha mẹ học sinh đã tham gia đóng góp công sức xây dựng cơ sở vật chất nhà trường: ghế đá, cây xanh, cây cảnh…[H2.2.04.08]; [H2.2.04.9].
2. Điểm mạnh
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỉ luật cao, đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác.
- Đoàn kết nội bộ đã trở thành truyền thống tốt của đơn vị.
- Hiệu trưởng là Bí thư Chi bộ, trực tiếp chỉ đạo phong trào dạy học trong nhà trường.
- Đảng và chính quyền nhân dân, hội cha mẹ học sinh rất quan tâm chăm lo sự nghiệp giáo dục. Mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng ngày càng gần gũi và gắn bó
3. Điểm yếu
- Nhận thức của một bộ phận nhân dân về giáo dục còn thiếu toàn diện.
- Sự kết hợp giữa nhà trường và các đoàn thể thực hiện xã hội hóa trong công tác giáo dục còn nhiều hạn chế.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ nhận thức cho cán bộ giáo viên. Chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
- Tiếp tục cải tiến biện pháp quản lí cán bộ công chức. Xử lí những trường hợp vi phạm kĩ luật lao động và quy chế chuyên môn.
- Tiếp tục chỉ đạo củng cố nội quy hoạt động của các tổ chức đoàn thể; gần gũi lắng nghe ý kiến của cán bộ giáo viên nhân viên; kịp thời tuyên truyền và giải thích, xử lí những trường hợp vướng mắc trong nội bộ.
- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai hóa kế hoạch của nhà trường
- Phát huy hiệu quả của sổ liên lạc và điện thoại để tạo mối quan hệ kịp thời trực tiếp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.
- Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với địa phương, hội cha mẹ học sinh, tổ chức họp định kỳ để phối hợp các họat động.
2.4.5. Tự đánh giá tiêu chí : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

* KẾT LUẬN VỀ TIÊU CHUẨN 2
- Cán bộ quản lí có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lí; trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.
- Giáo viên được biên chế đủ số lượng theo tỉ lệ 1,57 giáo viên/lớp với đầy đủ các bộ môn đặc thù Âm nhạc; Mĩ thuật; Anh Văn; Thể dục. (Tin học hợp đồng)
- Tỉ lệ cán bộ quản lí và giáo viên có trình độ trên chuẩn cao 23/24 = 95,8%(giáo viên +cán bộ quản lí)
- Cán bộ, giáo viên và nhân viên trường có ý thức tổ chức kĩ luật và phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng.
- Nội bộ đoàn kết và nhất trí cao; mối quan hệ mật thiết giữa đơn vị với Đảng bộ chính quyền nhân dân địa phương được duy trì tốt.
* TỶ LỆ TIÊU CHÍ ĐẠT YÊU CẦU: 4/4 = 100%
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

3. Tiêu chuẩn 3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC.
Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức hiệu quả các hoạt động dự giờ, thăm lớp, phong trào hội giảng trong giáo viên để cải tiến phương pháp dạy học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể. Nhà trường xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và triển khai thực hiện hiệu quả. Nhà trường tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục. Thời khoá biểu của trường được xây dựng hợp lí và thực hiện có hiệu quả. Thông tin liên quan đến các hoạt động giáo dục Tiểu học được cập nhật đầy đủ để phục vụ hiệu quả các hoạt động giáo dục của giáo viên và nhân viên. Mỗi năm học, trường có kế hoạch và biện pháp cải tiến các hoạt động dạy và học để nâng cao chất lượng giáo dục.
3.1. Tiêu chí 1: Nhà trường thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; tổ chức hiệu quả các hoạt động dự giờ, thăm lớp, phong trào hội giảng trong giáo viên để cải tiến phương pháp dạy học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động tập thể.
a. Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục và có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Tổ chức hiệu quả cho giáo viên tham gia Hội giảng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động tập thể ít nhất hai lần trong năm học.
c. Hằng tháng, rà soát các biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục của trường.
1. Mô tả hiện trạng:
- Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT, nhà trường đã thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT. Bám sát vào kế hoạch của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các đoàn thể có liên quan, cán bộ quản lí đã lập kế hoạch cụ thể thực hiện chương trình giáo dục trong từng năm học. Bản kế hoạch đã được xin ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn trong trường và được thông qua hội nghị xây dựng kế hoạch hằng năm. Bản kế hoạch cũng được sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT [H3.3.01.01]
- Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm: giáo dục đạo đức, giáo dục đại trà, bồi dưỡng học sinh giỏi…Nhà trường còn chú trọng quan tâm tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn [H3.3.01.02].
- Phong trào thao giảng, thi giảng được tổ chức định kì thường xuyên trong năm học. Đây là một phong trào lớn thu hút toàn bộ giáo viên, học sinh tham gia. Nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể chi tiết về thời gian, địa điểm, mục đích yêu cầu, cách thức tiến hành…[H3.3.01.03].
- Liên đội trường luôn luôn chú trọng trong phong trào thi đua của hoạt động Đội. Hoạt động ngoài giờ là một thế mạnh nổi bật của Liên đội. Hằng năm BCH liên đội còn tổ chức cho học sinh nhiều hoạt động khác: học tập tìm hiểu truyền thống lịch sử địa phương, viếng nghĩa trang liệt sĩ huyện đóng tại thôn Đồng Bào... Đội văn nghệ của trường và của mỗi lớp đã phát huy được hiệu quả tích cực trong các buổi sinh hoạt tập thể. Nội dung buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần đã được cải tiến tạo ra được không khí thân thiện cởi mở giữa thầy và trò. Nội dung đánh giá nhận xét các hoạt động đội của Đội sao đỏ được đan xen với các tiết mục văn nghệ, câu chuyện kể về Bác Hồ, về nhiều câu chuyện với các chuyên đề phù hợp… [H3.3.01.04] ; [H3.3.01.05]; [H3.3.01.06]
- Trong các cuộc họp hằng tuần, hàng tháng, cán bộ quản lí cùng cán bộ tổ chuyên môn đã đều rà soát lại kết quả cũng như các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó rút kinh nghiệm, điều chỉnh kịp thời để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ tiếp theo. Cán bộ giáo viên được dân chủ thảo luận bàn bạc, đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng Nghị quyết. Song song với hoạt động của chính quyền, các tổ chức đoàn thể cũng xây dựng cho mình chương trình hành động riêng trên cơ sở Nghị quyết của Chi bộ [H3.3.01.07] ; [H3.3.01.08];[H3.3.01.09]
2. Điểm mạnh
- Nhà trường đã thực hiện đúng chương trình và nhiệm vụ năm học theo quy định của Phòng và Sở GD&ĐT quy định.
- Nhiệm vụ năm học đã được xây dựng theo kế hoạch và áp dụng sát thực vào lịch công tác từng tuần từng tháng.
- Trong kế hoạch năm học, nhà trường đặc biệt chú trọng quan tâm tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo ra mối quan hệ thân thiện cho các em, không phân biệt giàu nghèo. Đồng thời, đưa ra các biện pháp thích hợp trong việc xây dựng "Trường học thân thiện, học sinh tích cực".
- 100% giáo viên tham gia hội giảng cấp trường với ý thức tổ chức kĩ luật cao. Tỉ lệ khá giỏi đạt 100%.
- Phong trào thi đua dạy tốt- học tốt hằng năm được diễn ra rất sôi nổi. Nhà trường rất quan tâm đến vấn đề khen thưởng cho những học sinh học tập xuất sắc.
- 100% cán bộ - giáo viên và học sinh tham gia các phong trào hoạt động tập thể với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao.
- Cán bộ quản lí và các tổ trưởng tổ chuyên môn đã bám sát kế hoạch đồng bộ của nhà trường để đề ra các biện pháp kiểm tra thích hợp.
- Công tác kiểm tra được diễn ra thường xuyên, liên tục. Hằng tháng, ban giám Hiệu giao nhiệm vụ cho từng bộ phận kiểm tra các hoạt động giảng dạy của giáo viên. Kết quả kiểm tra được công bố công khai trong phiên họp của tháng.
3. Điểm yếu
- Các hoạt động tập thể đôi lúc thiếu thường xuyên, liên tục.Nội dung chưa phong phú.
- Kinh phí để tổ chức các hoạt động còn gặp nhiều trở ngại nên việc động viên các phong trào thiếu kịp thời
- Hiệu quả các phong trào chưa cao.
- Một số phụ huynh ý thức chưa cao, chưa tích cực tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lí trường học của đội ngũ cán bộ quản lí. Cập nhật hệ thống văn bản của cấp trên để triển khai bổ sung kịp thời vào kế hoạch ở mỗi giai đoạn. Phát huy hơn nữa quy chế dân chủ trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học.
- Nâng cao hiệu quả của việc tự học tự bồi dưỡng trong cán bộ giáo viên; Sưu tầm tài liệu giáo án trên mạng internet để nghiên cứu áp dụng vào việc giảng dạy tại lớp. Tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp của tổ chức Đoàn, Đội. Tập huấn cho giáo viên và cán bộ Đội về kỹ năng nghiệp vụ chỉ đạo hoạt động ngoài giờ thông qua tài liệu, băng đĩa hình phục vụ tốt cho các hoạt động.
- Tăng cường công tác kiểm tra toàn diện các hoạt động để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Tạo không khí thân thiện, dân chủ mà vẫn giữ được nguyên tắc trong các cuộc họp.
-Tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh tích cực tạo điều kiện cho con em tham gia các hoạt động giáo dục.

3.1.5 Tự đánh giá tiêu chí 1 : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

3.2. Tiêu chí 2: Nhà trường xây dựng kế hoạch phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và triển khai thực hiện hiệu quả.
a. Có kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học hợp lí.
b. Phối hợp với địa phương để thực hiện hiệu quả phổ cập giáo dục tiểu học tại địa phương.
c. Mỗi năm học, rà soát các biện pháp triển khai thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.
1. Mô tả hiện trạng
- Hằng năm, nhà trường đã xây dựng được kế hoạch phổ cập giáo dục tiểu học một cách khoa học, sát với tình hình thực tế của địa phương. Các chỉ tiêu chung cho trường và các chỉ tiêu riêng cho mỗi nhóm, cá nhân được đưa ra rất cụ thể. Trong những năm qua trường là một trong những đơn vị phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi vững chắc, ổn định. Hiện đang đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở mức cao nhất. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là huy động 100% trẻ trong độ tuổi ra lớp [H3.3.02.01].
- Trong nhiều năm qua nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với điạ phương để thực hiện công tác phổ cập giáo dục tiểu học [H3.3.02.02].
- Triển khai thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học là việc làm khá phức tạp đòi hỏi sự kiên trì và tính tự giác của giáo viên. Những năm qua, nhà trường đã tiến hành chặt chẽ công tác kiểm tra. Tất cả giáo viên đều thực hiện nghiêm túc việc điều tra phổ cập. Các số liệu thu thập và chữ kí của chủ hộ đều chính xác. Số liệu các bảng tổng hợp thống kê đều chuẩn xác [H3.3.02.03].
- Cán bộ quản lí thường xuyên nắm vững công tác kiểm tra phổ cập và kiểm tra một cách chặt chẽ [H3.3.02.04].
2. Điểm mạnh
- Việc xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục được tiến hành tương đối chính xác. Đặc biệt là số học sinh 6 tuổi vào lớp 1(đạt 100%).
- Việc biên chế lớp và sắp xếp giáo viên chủ nhiệm của cán bộ quản lí tiến hành khá khoa học phát huy được năng lực, sở trường của mỗi giáo viên.
- Tỉ lệ học sinh đúng độ tuổi toàn trường đạt trên 93,7%. Không có học sinh bỏ học.
- Hồ sơ phổ cập được lưu trữ từ nhiều năm nay cẩn thận, rõ ràng.
3. Điểm yếu
- Công tác điều tra phổ cập trong địa bàn chưa thực sự đạt độ chính xác cao.
- Một số giáo viên, nhân viên được phân công làm hồ sơ phổ cập chưa có kinh nghiệm nên đôi khi làm thống kê số liệu còn sai sót.
- Số học sinh không đúng độ tuổi trong trường vẫn còn.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Tiếp tục củng cố bổ sung bộ hồ sơ phổ cập giáo dục tiểu học.
- Tiếp tục củng cố mối quan hệ với các tổ chức xã hội và chính quyền nhân dân địa phương. Kịp thời cung cấp những số liệu và những diễn biến học tập rèn luyện mới nhất của những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt để các tổ chức xã hội, chính quyền tại cơ sở cùng tham gia giúp đỡ giải quyết.
- Hằng năm sẽ tập huấn nghiệp vụ kiểm tra về công tác phổ cập cho bộ phận chuyên môn và toàn bộ giáo viên.
- Kịp thời xử lí, điều chỉnh những số liệu chưa chính xác.
5. Tự đánh giá tiêu chí 2 : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

3.3. Tiêu chí 3: Nhà trường tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục.
a. Có kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong năm học.
b. Có kế hoạch phân công và huy động lực lượng giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục.
c. Hằng tháng rà soát biện pháp tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục.
1. Mô tả hiện trạng
- Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được nhà trường quan tâm đặc biệt. Nội dung đó đã được triển khai toàn diện ở các mặt: thể dục thể thao, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu lịch sử truyền thống, chăm sóc di tích lịch sử địa phương lao động vệ sinh môi trường. Hằng năm, kế hoạch của trường và các tổ chức đoàn thể đều được xây dựng chi tiết, đồng bộ để phối hợp hoạt động. Nhà trường có phòng hội đồng. Trong phòng trang hoàng đẹp, bàn ghế đầy đủ.
- Học sinh được tham gia các họat động giao lưu, vui chơi tập thể vào các ngày lễ kỉ niệm, các hội thi, làm sản phẩm,…được tổ chức trong năm học phong phú và đa dạng. Đây là hoạt động tạo được ấn tượng mạnh nhất đối với học sinh [H3.3.03.01].
- Trong quá trình hoạt động, Đội TNTPHCM đã chú ý quan tâm tới những em có hoàn cảnh đặc biệt…hướng dẫn, giúp đỡ để các em cùng tham gia có hiệu quả. Yêu cầu đối với các em rất cụ thể như các em cùng tham gia các hoạt động trò chơi, một môn thể thao cùng biểu diễn phụ cho một tiết mục văn nghệ… [H3.3.03.02].
- Các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã được tổ chức phù hợp với đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học góp phần rất lớn rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát triển năng lực của mỗi cá nhân học sinh [H3.3.03.03].
- Để thực hiện tốt hoạt động hỗ trợ giáo dục, nhà trường đã có kế hoạch phân công cho từng nhóm và cá nhân cùng tham gia. Trong các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường đã dành thời gian lớn cho Liên Đội tổng kết đánh giá tổng kết xếp loại thi đua các chi đội và triển khai kế hoạch hoạt động thời gian tới. Điều này đã góp phần rất quan trọng vào việc giữ gìn kỉ cương nề nếp trong nhà trường [H3.3.03.04].
- Nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức xã hội ở địa phương tham gia hoạt động hỗ trợ giáo dục. Hằng năm, học sinh được tham gia vui tết Trung thu. Nhà trường đã phối hợp với hội khuyến học, Hội cha mẹ học sinh chăm sóc, động viên hỗ trợ các học sinh nghèo như: Tặng vở và sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho các em, động viên các em đến trường học tập. Gây quỹ "Vì bạn nghèo" để hỗ trợ học sinh, tạo ra mối thân thiện giữa học sinh với học sinh, giữa giáo viên với học sinh không phân biệt khoảng cách [H3.3.03.05].
- Nhà trường đã tổ chức tốt đội Sao đỏ hằng ngày kiểm tra các hoạt động học tập của học sinh nên các nề nếp thực hiện theo đúng với kế hoạch của nhà trường [H3.3.03.06].
2. Điểm mạnh
- Cán bộ quản lí có nhiều kinh nghiệm quản lí tổ chức hoạt động hỗ trợ giáo dục.
- Hình thành được nhiều câu lạc bộ trong nhà trường: câu lạc bộ cờ vua, câu lạc bộ Em làm họa sĩ, câu lạc bộ bóng đá mini…
- Hệ thống cơ sở vật chất khá đầy đủ.
3. Điểm yếu
- Các nguồn hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục còn hạn hẹp.
- Một số giáo viên kỹ năng điều hành trong quá trình triển khai hoạt động ngoài giờ lên lớp còn nhiều hạn chế.
- Học sinh còn rụt rè, chưa mạnh dạn, kỹ năng giao tiến rất hạn chế nên các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hiệu quả chưa cao.
4. Kế hoạch cải tiến chất lượng
- Sắp xếp tổ chức các hoạt động hỗ trợ giáo dục cho hợp lí hơn nữa.
- Điều chỉnh sự phân công quản lí hoạt động ngoài giờ một cách cụ thể hơn. Đôn đốc kiểm tra giám sát chặt chẻ trong quá trình triển khai hoạt động ngoài giờ.
- Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, kết hợp chặt chẽ với hội khuyến học, hội cha mẹ học sinh vận động cha mẹ học sinh và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động hỗ trợ giáo dục.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn tăng cường tổ chức nhiều hoạt động thường xuyên nhằm rèn luyện kỹ năng để các em mạnh dạn, tự tin trong các hoạt động tập thể
3.3.5. Tự đánh giá tiêu chí 3 : Đạt
Chỉ số a Chỉ số b Chỉ số c
Đạt: x Đạt: x Đạt: x
Không đạt: Không đạt: Không đạt:

3.4. Tiêu chí 4: Thời khoá biểu của trường được xây dựng hợp lí và thực hiện có hiệu quả.
a. Đáp ứng đúng yêu cầu của các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi theo từng khối lớp.
c. Thực hiện có hiệu quả thời khoá biểu đã xây dựng.
1. Mô tả hiện trạng:
- Thời khoá biểu của trường khá ổn định. Những điều chỉnh chỉ rất nhỏ về sắp xếp thứ tự các tiết dạy cho hợp với tâm lí học sinh và điều kiện tham gia giảng dạy của giáo viên. Thời khoá biểu nhà trường đã bám sát nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo được tính khoa học phù hợp với tâm lí học sinh [H3.3.04.01]
- Mỗi tổ đều có kế hoạch hoạt động và giảng dạy trong năm học hàng tuần, hàng tháng của tổ. Mỗi giáo viên đều thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy trong năm học và sổ kế hoạch giảng dạy hằng tuần. Phó Hiệu trưởng kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch chuyên môn của mỗi giáo viên. Sau mỗi tuần lãnh đạo nhà trường đều có tổng kết, đánh giá nhận xét hoạt động chuyên môn của giáo viên trong hội ý đầu tuần [H3.3.04.02];[H3.3.04.03]
- Thời khoá biểu nhà trường đã được xây dựng phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học. Số lượng các tiết trong một ngày theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT [H3.3.04.04 Thời khoá biểu].
- Giáo viên đã thực hiện nghiêm túc thời khoá biểu của trường và kế hoạch giảng dạy cá nhân. Việc điều động dạy thay khi giáo viên nghỉ đột xuất không gây trở ngại. Qua thực tế, thời khoá biểu đã được xếp khá khoa học, phù hợp với đặc điểm với tâm lí học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường. Chính vì thế hoạt động chuyên môn đã triển khai đạt hiệu quả tốt.
2. Điểm mạnh
- Cán bộ quản lí có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng thời khoá biểu.
- Bộ công văn chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn của các cấp được lưu trữ đầy đủ.
- Nội dung thời khóa biểu thể hiện rất đầy đủ và có chất lượng theo đúng phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT.
- Trường có đầy đủ giáo viên các bộ môn đặc thù nên thời khóa biểu được sắp xếp xen kẽ từng tiết hợp lý theo hai cơ sở nên đã tạo được sự hứng thú cho học sinh trong suốt buổi học.
- Giáo viên tự giác chấp hành nghiêm túc nề nếp chuyên môn tốt. 100% giáo viên của nhà trường thực hiện đầy đủ không cắt xén chương trình, thời khóa biểu.
3. Điểm yếu
(còn tiếp)
avatar
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 28
Join date : 04/11/2011

Xem lý lịch thành viên http://thqa.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết